חשבון

אתגר בחשבון

מידי שבוע יופיע אתגר חדש בחשבון לכל שכבת גיל בין הפותרים נכונה יוגרל פרס
לחיצה על הכיתה המתאימה תפתח את השאלה ואפשרות שליחת התשובה.