חזון בית ספרי

חזון מתוקשב
תפיסת בית הספר
חזון לשילוב סביבת הוראה-למידה מקוונת כהתאמת החינוך למאה ה- 21
 
 
ביה"ס ממ"ד חרדי לאומי "אהבת ישראל-בנים" הנו מוסד חינוכי תורני השואף להעמיד תלמידים יראי ה' הגדלים בתורה ובשאר החוכמות עם יכולות וידיעות בשימוש בטכנולוגיות המתקדמות ועושים שימוש נבון וטוב בו. ביה"ס פועל להקנות לתלמידיו מיומנויות למידה משולבות מחשב. זאת מתוך ראייה כי, השימוש בטכנולוגיות מתקדמות תורמות להכנת בוגר ביה"ס לעולם המתקדם והמשתכלל.
במקביל לכך, ביה"ס פועל בפיתוח מיומנויות המחשב גם בקרב כלל מורי ביה"ס.
 
הוראה מקוונת – השימוש שאנו מבקשים לראות בהוראה המקוונת שכל מורה יגוון את דרכי ההוראה והלמידה, המורים ידעו ללמוד וללמד פיתוח מיומנויות המאה ה-21, הם יביאו את התלמידים לחשיבה ברמה גבוהה בתחומי הדעת השונים כל תלמיד מתקדם ממקום בו הוא נמצא. המורים יעבדו בשיתופיות וגם יביאו את התלמידים ללמידת עמיתים כל קבוצה על פי הצרכים המתאימים לה בכל תחום דעת במהלך השיעורים ומחוצה להם, אנו שואפים ועמלים להטבת ההיבט האורייני באמצעות החשיפה והשימוש מידע, חשוב לנו שתתקיים התנהלות עצמית ויצירתית אצל המורים והתלמידים.
 
תקשורת בתוך הארגון – ביה"ס עמל לפתח תרבות שיח גם מתוקשבת בתוך המוסד ברבדים ובתחומים שונים במישורים שונים פדגוגיים ובין אישיים. שקיפות שתביא ליעל והטבת העבודה, בבחינת לכו והתפרנסו זה מזה. הקשר יהיה גם עם קהילת ההורים והתלמידים בצורה מסוכרנת במהלך יום הלימודים ומעבר לכך. כמו מתן הערכות וציונים. דיווחי נוכחות ויחס, מתן לוח מבחנים חודשיים ודפי דף שבועי תוכניות שונות ברובד הכתתי והבית ספרי ועוד.
 
ניהול פדגוגי – השימוש העיקרי והחשוב מכל, לדעתנו, הוא המעקב הפדגוגי אחר כל תלמיד אשר בביה"ס מצבו כיום והצפי לזמן הקרוב., כמובן השבחת הלמידה. המורים יוכלו להפיק דוחות מועילים שישמשו לקידום הלומדים וההוראה ואולי גם הדווחות ירמזו לשיטת ההוראה המומלצת.
 
שקיפות – אתר ביה"ס שלנו שכבר קיים ומשתכלל תמיד ניתן באמצעותו לראות את המתרחש בביה"ס בתחומים שונים ורבים. וזאת ע"י השותפים השונים בביה"ס. יהיה ניתן לצפות המתרחש בכלל וגם בילד האישי בפרט. האתר מהווה כראי של ההתרחשות בביה"ס ובתוך הכיתות, האתר הבית ספרי גם מסייע ללמידה מרחוק לביצוע משימות והכנת נושא לימודיים כדוגמא לכניסה לאתר מסוים בנושא מסוים. ובכלל האתר שלנו מסייע לתוספת תקשורת אישית בין ביה"ס ההורים והתלמידים באופן דו כיווני.