כרטיס ביקור

כרטיס ביקור
 
בי"ס ממ"ד חרדי לאומי "אהבת ישראל בנים", הינו בי"ס תורני אזורי, הקולט את תלמידיו מכל העיר בית שמש. כ- 8% מכלל התלמידים הינם עולם יוצאי אתיופיה, וכ-55% עולי ארצות הרווחה. אוכלוסיית התלמידים הטרוגנית. מצב זה מעמיד את ביה"ס בפני אתגר גדול: לקדם, לחנך ולהעצים כל תלמידי עפ"י יכולתו, כישוריו וקצב התקדמותו בתחומים השונים בביה"ס. כמובן, שביה"ס עוסק רבות בקליטת העליה.
ביה"ס מונה כ430 תלמידים כ"י, עם 15 כיתות אם וכיתה מקדמת. כתות א-ד לומדות 41 ש"ש, כתות ה-ו 45 ש"ש. ביה"ס הוא בין הוותיקים ברמת בית שמש, הוקם לפני כ-13 שנים, בעזרת עמותת הורים.
 
התפיסה החינוכית
ביה"ס רואה את התלמיד במרכז העשייה החינוכית והפדגוגית, תוך הכרה בעקרון שכל תלמיד יכול להגיע להצלחה. בבסיס התפיסה עומדת האמונה שכל תלמיד הוא ייחודי, ועלינו לקדמו בהתאם ליכולתו ורמתו, ולהעניק את התנאים המתאימים למימוש ומיצוי היכולות האישיות, תוך הכרה כי אדם המממש את עצמו, מגיש מאושר ומסוגל לתרום לסובבים אותו.
צוות המורים וההנהלה משקיע את המרב והמיטב ביצירת אקלים חינוכי חיובי, עמ"נ לאפשר לתלמיד להצליח ולהשתלב בחברה מודרנית ומשתנה, וזאת עפ"י ההלכה.
תחום דתי ערכי
לטפח תלמיד בעל השקפת עולם חרדית לאומית איתנה, המקיים אורח חיים עפ"י ההלכה כמשתמע ממשנת החמ"ד והמשתלב בתפקידים ציבוריים בחברה ובקהילה.
תחום לימודי:
לטפח לומד עצמאי, בר-אוריין, בעל כשירות אוריינית בארבע אפניות השפה: קריאה, כתיבה, המללה והאזנה.
תחום חברתי וקהילתי
לפתח אקלים חיובי המטפח תלמיד בעל גאווה דתית, המקרין בטחון, שותף, מעורב, פעיל ולוקח אחריות באירועים בחברה ובקהילה. תלמיד הקשוב לצרכי הסביבה ומקפיד לעשות את המרב עמ"נ לשמור על עולם זה שברא הקב"ה במצב הטוב ביותר.