מערכת צילצולים

לוח צילצולים

שיעור

משעה

עד שעה

תפילה + שיעור 1
8:00
9:10
שיעור שני
9:10
9:45
כיתות א -ג הפסקת אוכל כיתות ד - ו הפסקת משחק
9:45
10:00
כיתות א - ג הפסקת משחק כיתות ד -ו הפסקת אוכל
10:00
10:15
שיעור שלישי
10:15
11:00
שיעור רביעי
11:00
11:45
הפסקה
11:45
12:00
שיעור חמישי
12:00
12:45
שיעור שישי
12:45
13:20
כיתות א -ג הפסקת אוכל כיתות ד - ו הפסקת משחק
13:20
13:35
כיתות א - ג הפסקת משחק כיתות ד -ו הפסקת אוכל
13:35
13:50
שיעור שביעי
13:50
14:35
שיעור שמיני
14:35
15:15
הפסקה לכתות ה-ו
15:15
15:30
שיעור תשיעי לכתות ה-ו
15:30
16:15