תקנון בית הספר

תקנון

 

הורים ותלמידים יקרים ה' עמכם !
 
לפניכם תקנון ביה"ס כפי שנקבע,  נא קראו אותו היטב וקיימו אותו ככתבו וכלשונו .
דבר שיכול לנביא לאווירה טובה וקידום יעדים ויחסוך הרבה חיכוכים מיותרים.
 
הגעה לביה"ס:
1. על התלמידים להגיע עם כלל הציוד הלימודי הנדרש לאותו יום עם שיעורי בית ועבודות כמצופה.
    במקרה של אי הבאת ציוד, או אי הכנת שיעורי בית התלמיד יירשם בדף מעקב לאחר שלוש פעמים
    של אי הבאת ציוד או אי הכנת שיעורי בית ישלח מכתב הביתה עם העתק לתיק אישי ואפשרות
    לזימון ההורים לשיחה בביה"ס.
2. על התלמידים להגיע אל ביה"ס החל מהשעה 07:45 .
3. יש להגיע בזמן ללימודים מעט לפני השעה 08:00, המאחרים יש להצטייד באישור מההורים
    המסביר את סיבת האיחור. במידה ואיחורים אלו ימשיכו נפעל למיגור המצב בשיתוף ההורים.
4. אין להביא לביה"ס כדורי רגל וסל או משחקים אלקטרונים שונים וכן לא פלאפון.
    מקרים חריגים יאושרו ע"י המחנכים ובאישור מנהל ביה"ס בלבד.
    ביה"ס יספק את הכדורים לטובת התלמידים לפי הצורך.
5. אין להביא לביה"ס משחקים דוגמת פוגים ,קלפים שמקורם בסדרות טלויזיה ,דסקיות פרסומת למיניהן ועוד.
6. תלמיד שמרגיש לא טוב, חולה או כל סיבה שמצריכה ללכת הביתה,
   יש להביא אישור בכתב מההורים או לשלוח אישור בפקס. תלמיד בלי אישור לא יוכל ללכת הביתה.
 
 
כבוד המורים:
 
1. יש לכבד בקימה כל מורה הנכנס לכיתה ולהישמע להוראות המורים בכל התחומים.
2. ניתן לדבר רק אחר הצבעה ולקבלת רשות מהמורה.
3. אין להפריע למהלך השיעור לא בשיחה עם חברים ולא בעיסוק באביזרים.
*  במקרה של הפרעות חוזרות המורה רשאי לנקוט את הצעדים הבאים:
     א. אזהרה בעל פה, ידוע ההורים.
     ב. למנוע הפסקה ולהגיש בסופה עבודה.
     ג. להישאר שעה נוספת בסוף יום הלימודים ולהכין עבודה ( בידועה ההורים מראש).
 
הפסקות:
1. יש לצאת להפסקה רק לאחר הוראת המורה, ניתן ליהנות ממגרש המשחקים על פי תוכנית לפי ימים וכתות, מהפסקה פעילה , מקריאת ספרים בספריה וממשחקים שונים עם חברים.
2. יש להגיע בזמן לכיתה מיד בהישמע הצלצול, תלמיד מאחר ירשם בדף מעקב לאחר שלושה איחורים – ישלח מכתב הביתה,   
    עם העתק לתיק אישי ובמקרים חריגים יזומנו ההורים לשיחה בביה"ס.
3. על כל תלמיד לאכול רק בתוך הכיתה.
4. יש לשמור על רכוש ביה"ס וניקיונו תמיד.
 
שעות אחה"צ:
1. חשוב לנצל שעות אלו לדברים מועילים התואמים את רוח ביה"ס,  שיעורי תורה, תנועת נוער, ספריה אזורית, חוגים ועוד.  2. צפייה במכשירי מדייה כמו טלויזיה ועוד, אינה לרוחנו, עקב התכנים שאינם מתאימים להלכה ופגיעה במסרים החינוכיים שלנו.
3. יש להכין את שיעורי הבית כנדרש ולהתכונן לקראת מבחנים ויעדים נוספים.
4. אנו ממליצים באופן עקרוני להשתתף בתנועת נוער המחנכת לערכים ולשמירת חוקי התורה.
5. חשוב ביותר כי התלמידים הנמצאים בשעות אחר הצהרים בפעילות מחוץ לבית, יהיו בפיקוח וידיעה מצד ההורים מה סובב
   וקורה עימם.
 
 
כבוד התלמיד"ואהבת לרעך כמוך"
1. כל תלמיד יקבל יחס הוגן וטוב מכל התלמידים המורים והעובדים.
2. על כל תלמיד לכבד את זולתו בכל מצב ובכל עת.
3. אין לגעת ברכוש חבר ללא רשותו.
 
 
אלימות-
אין רשות לאף אדם לפגוע ח"ו בחברו בשום רמת פגיעה בתלמיד אחר לא מילולי ולא פיזי. תלמיד שחלילה יפגע בחברו יהיה צפוי לתגובות הבאות: שיחת בירור המקרה והשלכותיו, הרחקה לבית ו\או לשיחה נוקבת על מה שיתרחש, קבלת עונש התואם את מעשהו, רישום מעשהו בתיק אישי, זימון ההורים ואף בהרחקה לימים מביה"ס, תלמיד יתבקש לכתוב עבודה, מתן מכתב התנצלות על מעשהו התחייבות על אי הישנות המעשה, במקרה של אלימות חוזרת אחרי הרחקה, יתבקשו ההורים לבוא ולהשגיח על התלמיד למשך יום לימודים שלם. באופן כללי על אלימות תהיה תגובה נחרצת והרחקה לבית התלמיד.
כל מעשה שלילי ייבדק ויוכרע מה גורלו מה עונשו, על ידי המורים לפי העניין.
  
מראה ביה"ס:
 1. יש לשמור על רכוש בית הספר, המשחית יהיה חייב לתת הסברים יענש במידת הצורך וינקה/ או ישלם את הנזק. הנזק יוערך   
     ע"י – אב הבית וההורים ישלמו את הכסף מיידית.
 2. ביה"ס יספק לתלמידים כדורי רגל, וכדורי סל. אין להביא כדורים פרטיים לביה"ס. משחקי כדור ישוחקו תמיד מחוץ לכותלי המבנה, במגרשים ובמקומות המותרים על פי הנחיית הנהלת ביה"ס.
 3. על כל באי ביה"ס לחוש כי ביה"ס זה הוא ביתו ולעמול על שמירת הניקיון והסדר בו
 
תלבושת אחידה:
1. כל תלמיד חייב להופיע עם כיפה וציצית, וכן עם תלבושת ביה"ס בימים א-ה. ביום ו' לא חייבים בתלבושת ביה"ס אך אין לבוא לביה"ס בחולצות מודפסות.
2. בקיץ יש להקפיד על כך שהמכנסיים יגיעו עד הברך לפחות, בכיתות ד- ו יש להקפיד על מכנסיים ארוכים ממש בכל ימות השנה.
3. חולצה צווארון עם סמל ביה"ס בצבעים אפור או תכלת.  בימי ראשי חודשים עם חולצת צווארון  לבנה עם סמל ביה"ס,
4. בשנה זו גם חולצות ביה"ס צווארון עם סמל שהונפקו בעבר יורשו בשימוש.
5. מכנסיים- מותר להופיע לביה"ס עם מכנס בצבע שחור או כחול או חקי בלבד.
 
ילדים שלא ישמרו על כללי התקנון באופן רציף, ישלח מכתב אזהרה הביתה, ידוע ההורים וכן תכתב הערה בתעודה  כי בנם אינו שומר על כללי תקנון.
 
זכרו מטרת התקנון לתאם עמדות להבהיר הוראות ולעשות את הטוב והישר. "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ".
 
בברכת התורה
הנהלת ביה"ס
 
 
 
 
שנה טובה ומוצלחת לכם לנו ולכל
בית ישראל